TIFKIRA TAL-PERLEGRINAGG GHALL-ART IMQADDSA - 5 sat-12 FRAR 2013QUDDIEM IL-BAZILIKA TAL-ANNUNZJAZZJONI - NAZARETH
FUQ L-GHOLJA TAT-TABOR
MIGBURIN F'XATT IL-BAHAR TAL-GALILIJA
FIS-SINAGOGA TA' KAFARNAHUM
FUQ L-GHADIRA TAL-GALILIJA 
FUQ L-GHADIRA TAL-GALILIJA
FIX-XMARA GORDAN - TIGDID TAL-WEGHDIET TAL-MAGHMUDIJA


QUMRAN - HDEJN IL-BAHAR IL-MEJJET
L-GHALQA TAR-RGHAJJA - BETLEHEM


IL-BIEB BAXX GHALL-BAZILIKA TAN-NATIVITA' - BETELHEM
WAQT IL-PUCISSJONI TA' NOFS IN-NHAR FIL-GROTTA
FID-DEZERT TA' GUDA


IL-FORTIZZA MASADA
L-GHOLJA TAZ-ZEBBUG U L-KNISJA TAL-GETSEMANI

IC-CENAKOLINO - WARA L-QUDDIESA TAL-AHHAR IKLA
IL-HAJT TAL-PUNENT GHAL-LHUD JEW IL-WAILING WALL


UHUD MILL-GRUPP QUDDIEM IL-WESTERN WALL TAL-LHUD

FIL-GETSEMANI

IL-QABAR TA' KRISTU
WAQT IL-QUDDIESA FIL-QABAR KMIENI FILGHODU


IS-SAQAF TAL-QABAR TA' KRISTU
    FIL-QABAR TA' KRISTU


'IL GEWWA MILL-HITAN TA' GERUSALEMM - JAFFA GATE  
IL-HITAN TA' GERUSALEMM 
PARTI MILL-VIA DOLOROSA 

IL-KAPPELLA TAL-FLAGELLAZZJONI 
QUDDIEM IL-HAMES STAZZJON - XMUN IC-CIRINEW

WAHDA MIS-SIGAR ANTIKI FIL-GETSEMANI
SIGAR TAZ-ZEBBUG FIL-GETSEMANI
BETFAGE - MINN FEJN TITLAQ IL-PURCISSJONI TA' HADD IL-PALM
SIGRA LI MINN WAHDA BHALA NHADMET IL-KURUNA TAX-XEWK
  
IL-KAPPELLA TA' DOMINUS FLEVIT - FORMA TA' DEMGHA MAQLUBA. HAWN ICCELEBRAJNA L-AHHAR QUDDIESA
BEDWIN BIL-BIHMA TIEGHU
BEDWIN FUQ L-GHOLJA TAZ-ZEBBUG
LHUDI RELIGJUZ MA'  IBNU FUQ L-GHOLJA TAZ-ZEBBUG
IL-HITAN TA' GERUSALEMM MINN FUQ L-GHOLJA TAZ-ZEBBUG. F'NOFSHOM, IL-WIED TA' KEDRON

L-AĦĦAR POSTS