ITTRA LIN-NAXXARIN MINN DUN GEORGE SCHEMBRI


Għeżiż Naxxarin,

Nixtieq nirringrazzjakom tas-sehem tagħkom bħala parroċċa fil-formazzjoni tiegħi f’din fl-aħħar sena qabel ma sirt saċerdot. Iż-żmien tad-Djakonat kien mument sabiħ li fih għextu bi mħabba lejn il-Knisja, fil-istudju li qiegħed nagħmel, b’osservazzjoni lejn il-ħajja tal-parroċċa. Wara l-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħi, għamilt perjodu ta’ vaganzi filwaqt li komplejt nistudja biex jekk Alla, s-sena li ġejja, ntemm l-istudji tiegħi. f’dawn ix-xaharejn wara l-ordinazzjoni, iċċelebrajt l-Ewkaristija f’diversi parroċċi u knejjes. Kien mument sabiħ li titlob ma’ diversi kommunitajiet – mument fejn tħoss il-bżonn tal-preżenza tas-saċerdot. Hu veru il-kliem ta’ Missirijiet l-Knisja li “l-Knisja tkun Knisja biss meta hemm saċerdot,” għax s-saċerdot biss jista jġib preżenti lil Kristu ħaj.

Nixtieq ukoll nirringrazzjakom f’dan il-mument meta Mons. Arċisqof talbni nibda naqdi f’parroċċa oħra, il-Parroċċa ta’ Santa Marija Assunta, l-Imqabba. Nirringrazzjakom tal-ħbieberija sabiħa li offrejtuli. Żgur li se nibqa’ ngħożż l-mumenti li qattajt magħkom – mumenti fil-Liturġija u l-Kummissjonijiet. Żgur li nħares lejn l-eżempji sbieħ li tawni s-saċerdoti u wettaqhom f’ħajti.

Grazzi ħafna talli tħobbu lill-qassis. Qabel ma sirt saċerdot bosta kienu jsaqsuni, “imma x’jagħmel seċjali s-saċerdot li ma jagħmilx ħaddieħor?” Illum nifhem li s-saċerdot mhux x’jagħmel, imma x’inhu. Qabel ma jwettaq xi ħaġa, qabel kull azzjoni li jagħmel, qabel kollox, huwa l-bniedem t’Alla. Fih Alla jkun preżenti biex iħobb l-poplu tiegħu. Illum, bħala saċerdot, nagħraf li bija nnifsi Alla jixtieq iwassal imħabbtu. Is-saċerdot ma jistax ikun l-bniedem tan-nies qabel ma jkun il-bniedem t’Alla. Kull diskors li s-saċerdot jgħid fuq ir-realtà tal-bniedem jrid joħroġ mill-intimità li hu jkollu ma’ Alla. Kull relazzjoni li jkollu l-qassis trid tinbena fuq Alla. Il-qassis ma jista jagħmel xejn mingħajr Alla. Is-sejħa tas-saċerdot, mhix sejħa ta’ social worker jew ta’ manager jew ta soċjologu. L-ispeċjalizazzjoni tas-saċerdot huwa Alla.  

Is-saċerdoti u dawk is-seminaristi li jiġu fostkom ma jistawx jitkejlu mis-suċċessi li kienu kisbu qabel, mill-kapaċitajiet li jkollhom, mill-għerf li jġorru magħhom. Il-Qassis li jiġi fostkom jitkejjel biss mill-imħabba t’Alla li se jiżra’ f’qalbkom. Għax dan li jagħmel l-qassis speċjali, li miegħu ngħixu l-esperjenza ta’ Alla f’ħajjitna.

Illum inħares ‘il quddiem lejn il-parroċċa l-ġdida tiegħi, b’ħarsa li ma tinsiex dak li għaddejt minnu fil-Parroċċa tan-Naxxar. Jien se niftakar fikom bħala nies li kuljum tiftħu qalbkom għal Alla, nies li fikom hemm ix-xewqa li Alla  jkompli jkun l-gwida tagħkom. Itolbu għas-saċerdoti tagħkom. Ftakru li permezz tagħhom intom tirċievu s-salvazzjoni ta’ ruħkom. Itolbu għas-seminarista tal-parroċċa, James Saydon, biex f’din is-sena ta’ riflessjoni fuq il-vokazzjoni tiegħu jagħraf aktar dak li Alla qiegħed jitlob minnu.

Nitlob il-Barka ta’ Alla fuqkom.

Dejjem tagħkom

Dun George Schembri
 

      

L-AĦĦAR POSTS