IL-GIMGHA MQADDSA

IL-ĠIMGĦA MQADDSA
KNISJA ARĊIPRETALI – NAXXAR
APRIL 2012

Ħadd 1: 10.15am Purċissjoni Ħadd il-Palm

Tnejn 2: 7.30pm Serata Muż. Sagra u Riflessjonijiet

Tlieta 3: 7.00pm Konferenza “L-Għanjiet tal-Qaddej ta’ Yahweh f’Isaija”

Ħamis 5:
6.30pm Konċelebrazzjoni;
8.30pm Viżti Legion of Mary;
9.30pm Viżti Żgħażagħ;
10.30pm Ora Santa

Ġimgħa 6:
6.30am Viżti Ħniena Divina;
7.30am Viżti Caritas;
8.30am Matutin + Lawdi;
9.45am Ora Santa Museum;
10.45am Viżti Abbatini;
2.00pm Celebrazzjoni ghal dawk li se jiehdu sehem fil-purcissjoni;
2.30pm Via Crucis;
3.00pm Tifkira tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej;
5.30pm Purċissjoni

Sibt 7:
8.00pm Vġili tal-Għid

Ħadd 8:
8.30am Konċelebrazzjoni;
9.30am Purċissjoni tal-Għid il-Kbir

L-AĦĦAR POSTS