EŻERĊIZZI TAR-RANDAN - 2012

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN

KNISJA PARROKKJALI
IN-NAXXAR, 2012


I. GĦALL-MIŻŻEWĠIN
Mit-Tnejn 5 – 9 ta’ Marzu fis-7.00pm
Patri Martin Coleiro OFM

II. GĦAL KULĦADD
Mit-Tnejn 12 – 16 ta’ Marzu fid-9.15am
Patri Joseph Bonnici OP

III. GĦAŻ-ŻGĦAŻAGĦ (16+)
Mit-Tnejn 19 sal-Erbgħa 21 ta’ Marzu
Fit-8.30pm fl-Annexe.Kelliema varji

IV. GĦAL KULĦADD
Mit-Tnejn 26 – 30 ta’ Marzu waqt il-quddiesa
tas-6.30pm


Dun Noel Borg

Ejja bil-qalb ħa tisma’ l-Kelma t’Alla għalik ILLUM!

L-AĦĦAR POSTS