KORS TA' FORMAZZJONI PERMANENTI 2011 - 2012

ara n-noti t'hawn taht...PS - TIBDIL FIL-PROGRAMM

15 TA' FRAR - Is-suggett jitratta l-ewwel parti tal-Istorja tal-Knisja – il-knisja tal-bidu, il-Missirijiet ta’ zmien l-Appostli, il-persekuzzjonijiet u l-martri; l-ereziji u l-ewwel xizmi. Jitkellem Dun Stefan Galea.

L-AĦĦAR POSTS