KUMMISSJONI FAMILJA NAXXAR

Viżjoni

Il-parroċċa trid taħdem b’impenn għat-tisħiħ taż-żwieġ u tal-familja. F’dan, il-parroċċa trid tagħti kontribut validu lis-soċjeta’. Trid tkompli tgħin ukoll lil min għaddej mit-tbatija fi ħdan il-familja.

Il-Kummissjoni Familja fin-Naxxar ġiet imwaqqfa f’Ottubra tas-sena 2009 biex tikkoordina l-ħidma fost il-familji tagħna u tieħu idejat għal inizjattivi ġodda mill-Pjan Pastorali Parrokkjali.
Il-Kummissjoni tikkonsisti minn sitt koppji ta’ miżżewġin.

Membri
 Mario & Diana Camilleri
 Joe & Rosemarie Camilleri
 Stanley & Nadia Cauchi
 Joseph & Moira Degiorgio
 Eman & Moira Portelli
 Edward & Joanne Grech

Ikkuntattja lill-Joe & Rose Marie Camilleri
jew
familjiflimkien@gmail.com jew familja.naxxar@gmail.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Aktar risorsi dwar Zwieg u Familja :-


Kummissjoni Djocesana Familja :-
http://www.kummissjonidjocesanafamilja.org/

LIBRERIJA TA’ RIŻORSI DWAR ŻWIEĠ U FAMILJA :- http://www.laikos.org/librerija_familja2.htm

Gruppi Familji Nsara :-
http://www.gfnmalta.org/

Couple Cards "Helping Relationships Grow Stronger" :-
http://www.couplecards.com/ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LEĦEN FAMILJI NSARA hija newsletter mibgħuta mill-Kummissjoni Familja Naxxar permezz tal-email. F’din issibu ħsibijiet qosra, avviżi ta’ attivitajiet u ħwejjeġ oħra, kollha ċċentrati mal-ħajja tal-familja f’dawl nisrani. Dawk interessati li jabbonaw f’LEĦEN FAMILJI NSARA għandhom jinfurmawna permezz ta’ e-mail lill-

familjiflimkien@gmail.comLeħen Familji Nsara - Newsletter No. 1 - Marzu 2011

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 2 - Mejju 2011

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 3 - Lulju 2011

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 4 - Settembru 2011

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 5 - Novembru 2011

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 6 - FRAR 2012

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 7 - APRIL 2012

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 8 - GUNJU 2012

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 9 - AWWISSU 2012

Lehen Familji Nsara - Newsletter No.10 - OTTUBRU 2012  

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 11 - DICEMBRU 2012

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 12 - FRAR 2013

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 13 - APRIL 2013

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 14 - GUNJU 2013

Leħen Familji Nsara - Newsletter No. 15 - AWWISSU 2013 

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 16 - OTTUBRU 2013

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 17 - DICEMBRU 2013

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 18 - FRAR 2014 

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 19 - APRIL 2014 

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 20 - GUNJU 2014 

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 21 - AWWISSU 2014

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 22 - OTTUBRU 2014

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 23 - DICEMBRU 2014

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 24 - FRAR 2015

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 25 - APRIL 2015

Lehen Familji Nsara - Newsletter No. 26 - JUNE 2015

L-AĦĦAR POSTS