DJARJU TAS-SENA 2011

Dati Importanti f'2011

Ras ir-Randan........................................09 ta' Marzu
Pellegrinagg Redentur..............................25 ta' Marzu
Purcissjoni tad-Duluri...............................15 ta' April
Hadd il-Palm...........................................17 ta' April
Gimgha l-Kbira........................................22 ta' April
Ghid il-Kbir.............................................24 ta' April
San Guzepp............................................06 ta' Mejju
Purcisjoni tal-Madonna tad-Duttrina............27 ta' Mejju
Pentecoste - Ghid il-Hamsin......................12 ta' Gunju
L-Ewwel Tqarbina: Centru Sghajtar............18 ta' Gunju (PM)
L-Ewwel Tqarbina: Museum Bniet u Subien...19 ta' Gunju (AM)
L-Ewwel Tqarbina: San Pawl tat-Targa.......19 ta' Gunju (PM)
Purcissjoni ta' Corpus Domini.....................26 ta' Gunju
Kwaranturi.............................................29 ta' Gunju
Kwaranturi.............................................30 ta' Gunju
Kwaranturi.............................................01 ta' Lulju
Purcissjoni Qalb ta' Gesu..........................03 ta' Lulju
Hrug tal-Bambina min-nicca......................28 ta' Awwissu
Festa Marija Bambina..............................08 ta' Settembru
Purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju...........09 ta' Ottubru
Grizma ta' l-Isqof - Sghajtar................12 ta' Novembru (PM)
Grizma ta' l-Isqof - Museum.................13 ta' Novembru (PM)
Festa Kristu Re......................................20 ta' Novembru
Bidu ta' l-Avvent....................................27 ta' Novembru

L-AĦĦAR POSTS