Kappelli tal-Vitorja u ta' Santa LucijaDawn huma Kappelli tewmin tal-Vitorja u ta' Santa Lucija; huma antiki hafna u kienu jezistu fis-sena 1500; inbnew mill-gdid fis-seklu sbatax.


Ritratt tal-faccata tal-Kappelli tewmin  -- >                                                                                                              


Rettur: Rev. Kan. David Gauci, Arcipriet


Hinijiet Quddies:
Il-Hadd: 8.30am (biss)
Matul il-Gimgha ma jkunx hemm Quddies


Ritratt tal-Altar tal-Kappella tal-Vitorja fil-granet tal-Festa  -- >

L-AĦĦAR POSTS