Kappella San Gwann
Inbniet wara s-sena 1575 u giet maghluqa fl-1658 flimkien ma' hafna knejjes ohra tal-kampanja mill-Isqof Balaguer. Inbniet mill-gdid fis-seklu tmintax.


Rettur: Dun David Gauci - Arcipriet


Hinijiet Quddies:


Matul il-Gimgha: XEJN


Il-Hadd: 7.30am

L-AĦĦAR POSTS