Kappella San GakbuInbniet fis-seklu sittax u nghalqet fl-1658 flimkien ma' hafna knejjes ohra tal-kampanja, infethet mill-gdid xi ghoxrin sena wara.

Rettur: Dun David Gauci - ArciprietHinijiet Quddies:
Fil-Festa ta' San Gakbu
24 ta' Lulju: 7.30pm
25 ta' Lulju: 7.30pm

L-AĦĦAR POSTS