Kappella Familja Mqaddsa - SghajtarGiet imbierka minn Mons Arcisqof fit-8 ta' Dicembru 1998. Konness mal-Kappella nsibu Centru Pastorali li jilqa' fih it-tfal taz-zona ghad-duttrina; fih kmamar u swali ghall-laqghat u kmamar ohra (bedrooms) ghall-irtiri, live ins, seminars, etc.

Ghall-bookings kellmu lil Fr Ray Zammit (Rector)

Fr Ray Zammit (Rector)
Email: sghajtar@gmail.com

Website: http://centrupastoralisghajtar.org/

Hinijiet Quddies:
Matul il-Gimgha: 7.00pm
Is-Sibt: 6.00pm u 7.30pm
Hdud u Festi: 8.15am, 10.15am


Posted by Charles V. Farrugia

L-AĦĦAR POSTS