Thursday, May 6, 2010

Kappella Familja Mqaddsa - SghajtarGiet imbierka minn Mons Arcisqof fit-8 ta' Dicembru 1998. Konness mal-Kappella nsibu Centru Pastorali li jilqa' fih it-tfal taz-zona ghad-duttrina; fih kmamar u swali ghall-laqghat u kmamar ohra (bedrooms) ghall-irtiri, live ins, seminars, etc.

Ghall-bookings kellmu lil Dun Raymond Zammit.

Rettur: Dun Raymond Zammit,


Hinijiet Quddies:
Matul il-Gimgha: 7.00pm
Is-Sibt: 6.00pm u 7.30pm
Hdud u Festi: 8.15am, 10.15am