Thursday, March 25, 2010

PROGETTI U XOGHOLIJIET FIL-PARROCCA

XOGHOLIJIET ESTENSIVI FIC-CIMITERJU
XOGHOLIJIET U TISBIEH TA' L-ORATORJUIRHAM GDID FIL-KNISJA PARROKKJALI

Photos by courtesy of Charles V. Farrugia