L-ORATORJU - (VICTORIA HALL)

Fi Triq l-Oratorju (wara l-Knisja Parrokkjali).

Jistghu jinkrew:

Il-FOYER - sala mdaqqsa ghal ikliet u ricevimenti
Il-MAIN HALL - sala kbira li fiha jistghu isiru diversi attivitajiet
Il-CONFERENCE HALL - sala ghal-laqghat u konferenzi mghammra bi screen u P. A. System. Jista' jsir uzu minn 5 kmamar ohra ghal workshops.
L-Oratorju ghandu parking space kbir fuq quddiem. Min hu nteressat li jikri dawn is-swali ghandu jirrikorri:

Fl-Ufficcju Parrokkjali jew is-Sagristija. Ghal aktar informazzjoni cempel fuq Tel. 21435376 jew 21437767.

Ritratti :

L-AĦĦAR POSTS