Kummissjoni Implimentazzjoni Sinodu (KIS)

Jintaqghu f'Annexe tal-Parrocca jew fl-Ufficcju Parrokkjali

L-iskop ta' din il-Kummissjoni hu li tara li dak li gie mfassal fis-Sinodu ikun qed jitwettaq fil-Parrocca.

Membri:

Leo Bartolo
Charles Zammit
Claire Zammit

Ikkuntattja lill-Mr Charles Zammit

L-AĦĦAR POSTS