GRUPPI FAMILJI NSARA - (GRUFAN)

Gruppi Familji Nsara - (GRUFAN)
Koppji Mizzewwga
Fejn Tiltaqa': Sghajtar
Gurnata: Darba Kull Xahar fit-Tielet Sibt tax-xahar
Hin: 7.15pm
Lil Min Tikkuntatja: Alex u Cheryl Camilleri

Isiru laqghat interessanti u ta' formazzjoni sabiex il-koppji mizzewga jibqghu dejjem fidili lejn xulxin u jimxu id f'id ma' Alla l-Hallieq u b'hekk jiskopru lill-Imghallem Gesu' f'hajjithom bhala mizzewgin. Il-laqghat isiru taht it-tmexxija ta' Sacerdot. Inhajru minn qalbna lil dawk il-koppji mizzewgin li qed jaraw din il-‘web-site' biex jinghaqdu maghna fil-laqghat li jkollna darba fix-xahar, kull tielet Sibt tax-xahar. Gieli jkollna gruppi mistiedna minn irhula ohra. Ejjew u niehdu pjacir flimkien taht il-harsien tal-Mulej.

L-AĦĦAR POSTS