GRUPP ABBATINI

Grupp Abbatini

Subien (7+ )
Fejn Tiltaqa': Knisja Parrokkjali
Gurnata: L-Erbgha
Hin: 5.00pm
Lil Min Tikkuntatja: Dun David Gauci - Arcipriet

L-AĦĦAR POSTS