Santwarju tal-Madonna tat-Triq

Fl-1945 il-Markiz Scicluna ta lill-Gizwiti d-dar tieghu tan-Naxxar biex juzawha bhala novizzjat; madwar din id-dar qadima l-Gizwiti tellghu korp ta' bini gdid bejn 1950 u 1954. Il-kappella tad-dar hi dedikata lill-Madonna tat-Triq.
Hinijiet Quddies:
Matul il-Gimgha:  7.30am,
Il-Hadd: 7.30am

L-AĦĦAR POSTS