Parrocca Marija Bambina - Naxxar

Knisja Arcipretali Marija Bambina

Knisja Parrokkjali: Tel: 21437767
Centru Pastorali Sghajtar: Tel: 21419515 / 21410341
Centru Pastorali Gesu'Hniena Divina: Tel: 21581266 / 21581353 - 79618727
Oratorju: Tel: 21417953

Data tad-Dedikazzjoni: 11 ta'Dicembru 1729

Ufficcju Parrokkjali:
26, Misrah ir-Rebha, Naxxar NXR 1700
Tel & Fax: 21435376; 21434673 (Arcipriet)
E-Mail: naxxar.parish@gmail.com

Numru tal-Parruccani: 14,000 (approx.)
Numru tal-Familji: 4,000 (approx.)

Presbiterju Parrokkjali:
Kan. Dun Evan Caruana - Arcipriet
Kan. Dun Mattew Magri - Vici Parroku
Dun Alwig Camilleri
Dun Karm Catania
Mons. Pawl Caruana
Dun Guzepp Sammut
Dun Raymond Zammit - Zona - Sghajtar
Kan. Dun Michael Agius – Zona – San Pawl tat-Targa u Birguma

Kunsill Pastorali Parrokkjali:
President: Arcipriet
Segretarja: Ms Dorothy Fenech

Kummissjonijiet:
Kummissjoni Liturgija
Kummissjoni Kateketika
Kummissjoni Djakonija
Maghmudijiet ta'trabi taht sena: 95
L-Ewwel Tqarbina: 189
Konfermazzjoni: 187
Zwigijiet: 61
Funerali: 65

Purcissjonijiet:
Il-Vitorja
Gimgha l-Kbira
Rxoxt
Corpus Domini
Qalb ta'Gesu`
Madonna tad-Duluri
Madonna tar-Ruzarju
Madonna tad-Duttrina
San Guzepp

L-AĦĦAR POSTS