Kappella tal-Kuncizzjoni


Inbniet fil-bidu tas-seklu sbatax u fiha jinsab il-fdal tal-martri San Fidiel li kien ingieb minn Ruma fl-1839.

Rettur: P. Danjel Bonello O. P.


Hinijiet Quddies:

Hdud u Festi: 7.00am

L-AĦĦAR POSTS