Kappella ta' Santa Marija tax-Xaghra


Inbniet ghall-habta tal-1500, u regghet inbniet fl-1690 bl-ghajnuna tad-devoti taghha li kienu jzuruha sikwit. Skond tradizzjoni qawwija, certu Kavallier, kunjomu Xara, ghamel weghda lill-Madonna li jekk tehilsu mill-gharqa jibni kappella ghad unur taghha. Malli qala l-grazzja temm il-weghda li kien ghamel u bena din il-kappella fil-kampanja tan-Naxxar.

Rettur: Wisq Rev. Kan. Fr. Michael Agius B. A., Lic. D.,


Hinijiet Quddies:
Ma jsirx Quddies

Adorazzjoni mit-Tnejn sal-Gimgha bejn 9.00am u 12.00am u 4.00pm u 7.00pm

L-AĦĦAR POSTS