Kappella San Pawl tat-Targa


Tradizzjoni antika tghid li l-knisja tinsab fil-post fejn San Pawl ippriedka u nstema' minn Ghawdex. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1696 skond data li hemm fuq il-bieb tal-genb. Fiha jistghu jsiru z-zwiegijiet.

Rettur: L-Arcipriet
Wisq Rev. Kan. David Gauci B.A., S. Th. L., 
Tel.: 21412475 - 79604754
e-mail:  davidgauci7@gmail.com

Hinijiet Quddies:
Mit-Tnejn sal-Gimgha: 5.30pm
Is-Sibt: 6.00pm
Il-Hadd: (ma jkun hawn quddies)

Ikun hemm Quddies mit-Tnejn sal-Gimgha: fit-8.30am fis-
Santrwarju Gesu' Hniena Divina


Nota:

Dawk li jkunu jridu jibbukkjaw din il-Kappella ghal xi Tieg u/jew
xi okkazzjonijiet ohra, huma mitluba jmorru l-Ufficcju Parrokkjali, Parrocca Naxxar, fil-hinijiet tal-Ufficcju. 


L-AĦĦAR POSTS