Sunday, February 28, 2010

Kappella San Pawl tat-Targa


Tradizzjoni antika tghid li l-knisja tinsab fil-post fejn San Pawl ippriedka u nstema' minn Ghawdex. Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1696 skond data li hemm fuq il-bieb tal-genb. Fiha jistghu jsiru z-zwiegijiet.

Rettur: Wisq Rev. Kan. Fr. Michael Agius B.A., Lic. D., 
e-mail:  fma@onvol.net

Hinijiet Quddies:
Mit-Tnejn sal-Gimgha: 5.30pm
Is-Sibt: 6.00pm
Il-Hadd: (ma jkun hawn quddies)

Nota:
Ikun hemm Quddies mit-Tnejn sal-Gimgha: fit-8.30am fis-
Santrwarju Gesu' Hniena Divina