Monday, March 1, 2010

H I N I J I E T

Hinijiet tal-Quddies fil-Parrocca


Fil-Knisja Parrokkjali

Kuljum: 6.00am, 6.45am, 8.45am u 6.30pm
Minn Jannar 2017 Kuljum: 6.00am, 7.00am, 8.45am u 6.30pm
Is-Sibt filghaxija: 5.00pm u 6.30pm
Il-Hdud u l-Festi Kkmandati:
6.00am, 7.00am, 8.30am, 9.30am, 11.00am, 5.00pm u 6.30pm
Fis-sajf (mill-1 ta' Gunju sat-30 ta' Settembru):-
Hdud filghaxija: 5.30pm u 6.30pm

Madonna tat-Triq (Gizwiti)
Matul il-gimgha: 7.30am
Il-Hadd:  7.30am


Kuncizzjoni
Il-Hadd: 7.00am


Santa Marija tax-Xaghra
Ma jsirx Quddies
Adorazzjoni mit-Tnejn sal-Gimgha bejn 9.00am u 12.00am u 4.00pm u 7.00pm


Santa Lucija
Il-Hadd: 8.00am (biss)
Matul il-gimgha ma jkunx hemm Quddies


San Pawl tat-Targa (Xitwa u Sajf)
Mit-Tnejn sal-Gimgha: 5.30pm
Is-Sibt - 6.00pm
Il-Hadd: (ma jkunx hemm quddies)

Santwarju Gesu’ Hniena Divina - San Pawl tat-Targa
Hinijiet Quddies:Mit-Tnejn sal-Gimgha: 8.30am
Il-Gimgha: 3.00pm Adorazzjoni u Quddiesa fit-3.30pm
Is-Sibt: 4.30pm  u 6.30pm
Hdud u Festi: 8.30am - 10.00am
Hdud u Festi: (bl-Ingliz): 11.30amSan Gwann
Matul il-gimgha: 7.00am
Il-Hadd: 7.30am


Santa Marija Maghtab
Is-Sibt: 7.00pm


Familja Mqaddsa (Sghajtar)
Matul il-gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 7.00pm (sajf u xitwa), Sibtijiet - 6.00pm u 7.30pm
Il-Hadd: 8.15am, 10.15am


Cimiterju
Matul il-gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm,
Il-HADD - 8.00am.
Kull l-ewwel Tnejn tax-xahar - 10.30am


San Gakbu
Matul il-gimgha: Fil-Festa ta' San Gakbu biss - 24 u 25 ta' Lulju - 7.30pm

Kappella Kristu Rxoxt - Hilltop Gardens, Naxxar
Matul il-Gimgha: Mit-Tnejn sal-Gimgha - 4.30pm, kuljum
Is-Sibt - 5.00pm u 7.00pm
Il-HADD - 10.30am bil-Malti u 11.30am bl'Ingliz


***********

Ufficcju Parrokkjali:
Fl-Ewwel Sular tal-Annexe tal-Knisja Arcipretali
Dhul mill-genb tal-knisja
Tel. : 21435376; 21434673 


Hinijiet tal-Ufficcju Parrokkjali

It-Tlieta , il-Hamis u l-Gimgha:-
10.00am - 11.30am, u  5.00pm - 6.15pm
Mhux miftuh fil-Festi Pubblici


Hinijiet tal-Qrar fil-Parrocca

Is-sacerdoti tal-Parrocca huma dejjem disponibbli ghall-qrar fis-sagristija l-gimgha kollha fil-hinijiet ta' qabel il-Quddies. Importanti hafna li min ikun jixtieq jersaq ghal dan is-sagrament tal-mahfra ma jidholx fl-ahhar mument ta' qabel il-Quddiesa.

Dan jghodd ghal matul il-gimgha u b'mod specjali s-Sibt filghaxija u l-Hadd. Nigbdu l-attenzjoni ta' kulhadd li qabel iz-zewg Quddisiet tas-Sibt u l-Hadd filghaxija u tal-Hadd filghodu tad-9.30am u tal-11.00am ikun hemm spazju ta' madwar siegha fejn jista' jsir il-qrar qabel il-Quddiesa. F'dawn il-hinijiet ikun hemm numru ta' Sacerdoti fis-sagristija.

Nixtiequ li b'rieda tajba u iktar impenn u thejjija ma nhallux il-qrar ghal waqt il-Quddiesa. Qrar ta' malajr u mghaggel nevitawh.

Barra mill-Qrar fis-sagristija ikun hemm sacerdoti fil-Konfessinarju

Qrar ghand il-Patrijiet Gizwiti (Loyola House, Triq Markiz Scicluna)
Mit-Tnejn sas-Sibt: 6.45am - 8.45am, 4.00pm - 7.00pm